LiNDA MAKELAARDIJ
background background

Nieuws

BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN OP DE HUIZENMARKT IN 2022

De Algemene Beschouwingen over de Prinsjesdag-stukken zijn onlangs bekend gemaakt. Het thema woningmarkt speelde hierin een belangrijke rol. De plannen die het demissionaire kabinet in de Miljoenennota presenteert over de woningmarkt zijn veelal niet nieuw, wel zijn er enkele aanpassingen en aanvullingen. Welke gevolgen heeft dit voor jou als huizenbezitter of potentiele kopers & verkopers?

 

Woningnood – investering woningbouw

Tot 2030 zijn 900.000 extra woningen nodig. Het kabinet investeert daarom de komende tien jaar in totaal €1 miljard in woningbouw. Daarmee komt er dus ieder jaar €100 miljoen voor woningbouw beschikbaar. Op die manier wil het kabinet een impuls geven aan de bouw van betaalbare woonruimte.

 

Verduurzaming woningen en gebouwen

Het kabinet trekt €1,5 miljard uit voor verduurzaming van woningen en gebouwen. Dit volgens de afspraak in het Klimaatakkoord, dat in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Van deze €1,5 miljard gaat €500 miljoen daarom naar een nationaal isolatieprogramma voor huur- en koopwoningen. Bijna €300 miljoen is beschikbaar als tegemoetkoming voor de aanschaf van hybride warmtepompen. Ruim €500 miljoen gaat naar de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en politiegebouwen.

 

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jonge kopers aangepast

Op 1 januari 2021 is een eenmalige vrijstelling ingevoerd van overdrachtsbelasting voor starters onder de 35 jaar. Sinds 1 april geldt dat de vrijstelling niet van toepassing is bij woningen van €400.000 of hoger. Het kabinet past het beleid rond de vrijstelling nu op enkele punten aan. De belangrijkste: om in aanmerking te komen voor vrijstelling, moeten kopers bij de notaris een verklaring ondertekenen dat zij de woning gebruiken als hoofdverblijf. Als de koper na het tekenen van de koopovereenkomst door onvoorziene omstandigheden (scheiding of overlijden) de woning niet op die manier kan gebruiken, geldt vanaf volgend jaar toch een vrijstelling of een lager tarief van 2% overdrachtsbelasting in plaats van 8%.

 

Verlaging aftrek hypotheekrente

Als je een hoger inkomen hebt dan €69.398 heb je vanaf 1 januari 2022 recht op minder hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage van de hypotheekrente daalt namelijk van 43%, naar 40%.

 

Nationale Hypotheek garantie omhoog

Als je een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000 naar €355.000.

De NHG wordt verhoogd vanwege de enorme stijging van de huizenprijzen. De kosten om een NHG-hypotheek af te sluiten gaan iets omlaag: van 0,7% naar 0,6%.

 

Eigenwoningforfait daalt

Met een eigen woning bouw je volgens de Belastingdienst vermogen op.

Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit noem je het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait daalt in 2022 van 0,50% naar 0,45% voor woningen tot €1.110.000. Hierdoor kan je meer hypotheekrente van de belasting aftrekken.

 

Woonruimte voor speciale groepen

Voor meer woonplekken voor speciale doelgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen en statushouders is er al een regeling. Het kabinet gaat deze met tien jaar verlengen. Hiervoor is elk jaar €10 miljoen beschikbaar.

 

Verkoop onder voorwaarden

Woningcorporaties en projectontwikkelaars die woningen terugkopen van particulieren (‘verkoop onder voorwaarden’-woningen) betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dit was dit jaar 8%). VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.

 

Private lease auto krijgt meer invloed op hoogte maximale hypotheek

Als je een private lease auto bezit, dan telt dat mee voor het maximale hypotheekbedrag dat je aan kunt vragen. Nu wordt 65% van het contractbedrag gezien als schuld. Vanaf april 2022 wordt het complete bedrag gezien als schuld en vastgelegd bij het BKR.

 

De energierekening stijgt

In 2022 stijgt de belasting op gas en daalt de belasting op elektriciteit. Daarnaast wordt een stijging van de gasprijs verwacht ten gevolge van schaarste in Europa.

 


Terug naar overzicht